Op de BBS. Antonius worden kinderen gestimuleerd om iets te doen met hun interesse, talent en ideeën. Kinderen zijn nieuwsgierig en zitten vol met vragen. 

De BBS. Antonius creëert een omgeving waar nieuwsgierige kinderen zich thuis voelen.

Leerlingen krijgen het gevoel dat zij met wat zij geleerd hebben ook daadwerkelijk iets kunnen doen (kennis, vaardigheden en houding om in verschillende situaties het geleerde daadwerkelijk toe te passen) en te zorgen dat leerlingen ook hogere orde denkvaardigheden ontwikkelen, zoals metacognitie, reflectie en
samenwerken.

De BBS. Antonius laat kinderen eXploreren, eXperimenteren en eXcelleren. Dit eXceptionele karakter willen we natuurlijk ook graag buiten de klas eXposeren. Hiervoor hebben we de zogenaamde X-Points laten ontwerpen. EXtra plekken in de school waar kinderen zich even terug kunnen trekken en zich kunnen verwonderen.