WAAROM DEZE SITE ?

Deze site is een initiatief van Roy van den Reek en mede mogelijk gemaakt door BBS. Antonius, Stichting Prodas en Jouwweb.

Ons doel is het creëren van een platform waarop lessen, tools en inspiratie geplaatst worden die voor zowel de leerkrachten als leerlingen weinig tot geen voorkennis vereisen. Onderwijs in de huidige tijd vraagt andere kennis en vaardigheden dan scholen nu over het algemeen nog aanbieden en onderwijzen. De lessen die op deze website uitgewerkt zijn, zijn voor iedereen toegankelijk en geven ruimte tot 21e -eeuwse werkvormen.

 

Paul Kirschner stelt het volgende:

Echt werk maken van vaardigheden vraagt een flinke inspanning, die plaats moet vinden in een toch al sterk veranderend onderwijsveld, waar prestatie- en werkdruk hoog is. over toekomstbestendig leren als alternatief voor de 21e eeuwse vaardigheden.

Eigenlijk zijn de enige vaardigheden die echt als 21e-eeuws aangemerkt kunnen worden:

  • Informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken, identificeren, evalueren (van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen) en effectief gebruiken van verkregen informatie.
  • Informatiemanagement: het kunnen vastleggen, beheren en delen van verkregen informatie

 

Het gaat in mijn ogen meer om het verwerven van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld. Op het moment dat ermee gewerkt wordt zal opgemerkt worden dat de betrokkenheid van de leerlingen erg hoog zal zijn. Ze mogen meedoen, meedenken en ervaren eigenaarschap. Dit zijn de hoofdingrediënten voor intrinsieke motivatie. Wij richten ons op het proces en beoordelen niet alleen het eindresultaat. Laat ze fouten maken, bespreek hun persoonlijke leerdoelen en durf ze vooral los te laten! 

Er is op internet enorm veel te vinden. Zoveel zelfs dat je uren (kostbare) tijd kwijt bent voordat je een aantal uitdagende activiteiten gevonden hebt. 

Op deze site vind je inspiratie en uitgewerkte lessen die per direct in jouw onderwijs ingezet kunnen worden.


TOEKOMST

De kleuters van nu gaan rond het jaar 2075 met pensioen. We hebben geen idee hoe de wereld er over vijf jaar uit zal zien, laat staan dat we ons een beeld kunnen vormen van de wereld over zestig jaar. Toch zijn wij verantwoordelijk voor het opleiden van onze leerlingen en moeten we ze voorbereiden op een leven in die wereld die we nu nog niet kennen.

 

Hoe bereiden we de leerlingen van nu voor op een toekomst waar we ons maar moeilijk een reëel beeld van kunnen vormen? Welke vaardigheden verdienen de aandacht en waarom?

 

Digitale vaardigheden vallen uiteen in instrumentele vaardigheden (het kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen), mediawijsheid (het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie, met aandacht voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden), en informatievaardigheden (op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen).

 

Al die veranderingen vragen nogal wat van de mens in deze eeuw. Een grote dosis leervermogen bijvoorbeeld. Flink wat flexibiliteit en inventiviteit. Diepgaande kennis van specifieke onderwerpen. Een onderzoekende geest, ondernemingszin en het lef om onbewandelde paden te betreden. Dit zijn echte 21st Century Skills. Nog voor hun schooltijd begint, komen kinderen hier al mee in aanraking. We kennen allemaal die peuter van twee die feilloos weet hoe een iPad werkt. Hij heeft de vaardigheid als vanzelfsprekend verworven.

Het wordt hoog tijd dat het onderwijs hier aansluiting bij zoekt !

INNOVATIEFONDS

Stichting Prodas heeft een eigen innovatiefonds waarop werknemers een beroep mogen doen. Prodas stimuleert op deze manier innovatieve ideeën die bijdragen aan eigentijds onderwijs.    

Met de middelen van het innovatiefonds hebben wij op de Antoniusschool de ontwikkeling van het (eigentijds) onderzoekend leren in gang gezet. Het enthousiasme bij het team is voelbaar en zichtbaar bij de leerlingen. Het team gaat er helemaal voor en we leren door te experimenteren.

Met de ruimte die Roy van den Reek gekregen heeft probeert hij collega’s te ondersteunen en te inspireren bij het ontwikkelen van onderzoekende leeractiviteiten. Dit doet hij bijvoorbeeld door (digitale) tools te introduceren of eigentijdse ideeën uit te wisselen. 

Het is niet moeilijk ….JE MOET HET GEWOON DOEN!

http://www.novilo.nl