Doel webdetective

 Webdetective is een online leeromgeving die leerlingen leert kritisch te kijken naar de betrouwbaarheid van websites.  De leeromgeving sluit aan bij alle vakken waarbij gezocht wordt naar betrouwbare informatie. De leerling leert te  zoeken, te ordenen en te beoordelen.

 

Uitleg site

Webdetective is een internetcursus. De leerlingen doorlopen zelfstandig een aantal stappen om informatie van internet te toetsen op betrouwbaarheid. De cursus bevat uitleg en daarna geven de leerlingen antwoord op vragen. Als het antwoord fout is, wordt er uitleg gegeven waarom een antwoord fout is. De leerling kan dan nogmaals antwoord geven. Is het antwoord goed, dan wordt er uitgelegd waarom het antwoord goed is. De leerlingen kunnen dus alleen verder naar de volgende vraag als het antwoord uiteindelijk goed is. Als de leerlingen alle stappen doorlopen hebben ontvangen ze een certificaat. Sommige leerlingen zullen nog steeds moeite hebben om te zien of een site betrouwbaar is. De extra oefeningen geven deze leerlingen de kans om extra te oefenen. Als je een werkstuk gaat maken kun je als leerling de checklist hanteren. Als je een site gevonden hebt, gebruik je deze checklist om te kijken of je overal ‘ja’ in kan vullen.  

 

 

Eigen mening

Ik vind de site er overzichtelijk uitzien. De belangrijke woorden zijn vetgedrukt. Er staat niet teveel tekst. Het doel van de site staat kort en krachtig beschreven. Bij het kopje inhoud staan de subdoelen. Je gaat nu zelf als een soort detective door de cursus heen. Een goed idee om de jeugd op deze manier aan te spreken. Je geeft ze een rol en maakt het aantrekkelijk om op onderzoek uit te gaan. De opbouw van de cursus is duidelijk. Je krijgt eerst een stukje uitleg en daarna wordt de uitleg getest in een vraag.  

 

Overzicht en bruikbaarheid

Het is belangrijk om als leerkracht eerst zelf de cursus te doorlopen. Je bent dan in staat de leerlingen beter te wijzen op het gebruik van internet als informatiebron. Het is goed om te noteren welke vragen er gesteld worden. Je kunt er zelf nog klassikaal aandacht aan besteden. De leerlingen kiezen zelf sites uit en je gaat als klas kijken of de internetsite betrouwbaar is. De checklist kun je gebruiken als hulpmiddel.