Leren en leven vanuit de eigen ervaring en nieuwsgierigheid. De meeste dagelijkse vaardigheden hebben we geleerd door ze te doen. We leren de taal door onze ouders na te praten, we leren fietsen met vallen en opstaan. Dagelijks leren we informeel nieuwe dingen. In alle gevallen wordt onze vaardigheid verbeterd door de herhaling, ervaring.

Bij jonge kinderen zie je dit veel gebeuren. Zij moeten de wereld om hen heen nog ontdekken. Bij het telkens groter worden van deze wereld, toetsen en testen zij hun ervaringen om het vervolgens op te slaan als vast gegeven. Het zijn gebeurtenissen of vragen die op dat moment relevant zijn voor het kind om te onderzoeken. Ze willen de informatie verkrijgen die ertoe doet en zinvol is binnen de context van hun leerervaring.

In het onderwijs willen wij graag aansluiten bij een natuurlijke manier van leren. Een aanpak die vanuit onze natuur het meeste aansluit bij onze behoeften.

Vooral in een tijd waarin de ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is het van belang om te investeren in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Kennis is er inmiddels in overvloed en evenals de mogelijkheden om deze kennis te verkrijgen. Als volwassenen maken we onze eigen keuzes in de kennis die we willen gebruiken en de kennis die we aan ons voorbij laten gaan, omdat we hier niets mee kunnen of willen doen. Voor onze kinderen in de klas is het maken van deze keuzes vaak nog ingewikkeld. Het is, ter voorbereiding op de toekomst, van belang dat wij de kinderen leren om te weten welke kennis ze waar en wanneer nodig hebben.


De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21e eeuw sluiten aan bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij.

Wanneer we kinderen vaardigheden aanleren, waarmee ze zelf de kennis kunnen vergaren, dragen we bij aan het ontwikkelen van talent. Je leert je eigen talenten herkennen en gaat hier bewust een beroep op doen wanneer het je kan helpen om een onderzoek uit te voeren of iets (creatiefs) te ontwerpen.

 

 

 

ONDERNEMEND, ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN (3-O LEREN)

Bij Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijke manier van werken of te laten werken als ontwerper.

Ondernemend leren

Pro-actief

Hersteldrang

Zelfstandigheid

Samenwerken

Zelfreflexie

 

Onderzoekend leren

Confrontatie

Verkennen

Opzetten experiment

Uitvoeren experiment

Concluderen

Communiceren

Verdiepen/ verbreden

Ontwerpend leren

Probleem constateren

Verkennen

Ontwerpvoorstel maken

Prototype maken

Testen en bijstellen

Communiceren

Verdiepen/ verbreden